Giờ học cảm thụ âm nhạc

27/2/2017


Một số hình ảnh trong giờ cảm thụ âm nhạc của các bạn nhỏ.