Giai đoạn làm quen với các bé.

22/11/2016


1. Giai đoạn làm quen.

 – Mục đích của giai đoạn này là thăm dò các phản ứng của trẻ, tạo cho trẻ ý thức học tập và đồng thời cũng để “chứng minh” cho thấy việc học tập là một công việc rất vui vẻ và hứng thú.

– Yêu cầu

+ Đừng bắt trẻ làm quá nhiều

+ Những hoạt động của trẻ là những hoạt động yêu thích, hoặc quen thuộc, dễ làm.

+ Luôn tỏ ra vui vẻ trước những gì trẻ đạt được.

+ Khen thưởng cho trẻ.

+ Không bỏ lệnh: tức là sẽ có “lệnh” đưa ra mà trẻ không thực hiện nếu ta bỏ qua sẽ tạo cho trẻ tính ì vì thế mà ta không được bỏ lệnh. Để khắc phục điều này cần thận trọng trong việc đưa ra yêu cầu.

– Lưu ý là với các hành vi không mang tính phát triển thì ta cần phải kiên quyết.

VD: Trẻ hay vứt đồ trên bàn thì cần yêu cầu trẻ cầm lên để đúng chỗ.

+ Thời gian này kéo dài hay ngắn là tuỳ thuộc vào các phản ứng của trẻ. Cũng có thể là 2 tuần, hai tháng.

2. Giai đoạn làm việc chính thức.

– Mục đích của giai đoạn này là phải đạt được một điều gì đó.

VD: Trẻ biết ghép hình một miếng.

Do đó cũng phải lưu ý một số vấn đề sau:

– Không quá nóng vội bắt trẻ phải làm được ngay hoặc trong bao nhiều ngày phải đạt được.

– Không quát mắng trẻ trong khi dạy nếu trẻ làm sai hay không làm được.

– Thực hiện theo các yêu cầu và chỉ dẫn ban đầu của việc xây dựng kế hoạch. Trường hợp trẻ khóc hoặc chống đối không học một nội dung nào đó cần dừng bài đó lại để tìm hiểu.

– Cần ghi lại nhật kí buổi học đặc biệt là các hôm trẻ có biểu hiện khác thường.

– Do mới chuyển từ giai đoạn làm quen sang do vậy cần phải chú ý đến thới gian và mức độ yêu cầu. Tốt nhất là hãy tạo ra một giai đoạn “quá độ cho trẻ”