Chuyên gia 35 năm thực hành tâm lý lâm sàng!

30/6/2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên :                 Nguyễn Minh Đức                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 26/02/1957                     Nơi sinh:        Hà Tĩnh

Quê quán : Hà Tĩnh                                                 Dân tộc: Kinh

Học vị      : Tiến sỹ                                                  Năm, nước nhận học vị: 2010,  Pháp

Học hàm  :  Phó giáo sư                                           Năm bổ nhiệm: 2015

Chức vụ hiện nay : Giảng viên cao cấp, Khoa Giáo dục

                             : Giám đốc chuyên môn Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em

Đơn vị công tác    : Khoa Giáo dục, Học  viện Quản lý giáo dục

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

                        31/1/18, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội                          

Điện thoại liên hệ:  CQ:  024 3 8649473             Đt: 01234270317    

                                                                         Email: ngminhduc1@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học:                Tâm lý – Giáo dục

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp:  1980

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ 1 (Việt Nam), chuyên ngành : Tâm lý học giáo dục

                                               Năm cấp bằng: 1997

           Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

 • Thạc sĩ 2 (Pháp), chuyên ngành : Tâm lý học phát triển

                                               Năm tốt nghiệp: 1999, nhận bằng năm 2000

            Nơi đào tạo: Đại học Toulouse le Mirail, Cộng hòa Pháp

 • Tiến sĩ chuyên ngành:   Phân tâm học và tâm bệnh học ;   

                                             Năm tốt nghiệp: 2009,  nhận bằng năm 2010

                                             Nơi đào tạo: Đại học Paris 7, Cộng hòa Pháp

 

 

3. Ngoại ngữ:

1- Pháp

 

2- Anh

 

Mức độ sử dụng: đọc tài liệu, viết, dịch, giảng bài.

Mức độ sử dụng: đọc tài liệu, trao đổi.

 

 

 

4. Chứng chỉ về các lớp bồi dưỡng chuyên môn  

  - Năm 1991:  Chứng chỉ tham dự lớp tập huấn một tuần về “Sự phát triển trẻ em và giải pháp giúp đỡ trẻ em có nguy cơ” (Child Development and issues related to Children at Risk) do Radda Barnen tổ chức tại Hà nội.

     - Năm 1995 - 1996: Chứng chỉ thực tập 1 năm về giáo dục phổ thông tại Paris, nước Cộng hoà Pháp.

     - Năm 2000 : Chứng chỉ thực tập tâm lý lâm sàng 6 tháng tại bệnh viện Esquirol, Paris – Pháp.

     - Năm 2001: Chứng chỉ tham dự lớp tập huấn một tuần về phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm của các chuyên gia giáo dục ở Úc, thuộc dự án VAT tổ chức tại Hà nội.

     - Năm 2002: Chứng chỉ tham dự 3 tuần tập huấn về “Đào tạo giảng viên về kỹ năng tham vấn  cho trẻ em” (Training Course for Master Counselors of Children), do Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt nam và UNICEF tổ chức tại Tam đảo, Đồng nai và Đồ sơn.

     - Tháng 4 năm 2003: Chứng chỉ tham dự lớp tập huấn 2 tuần về Tiếp cận Sư phạm tương tác do hai GS Canada giảng dạy tại Việt nam.

     - Tháng 3 năm 2004: Tham dự lớp tập huấn về “Kỹ năng sống” do Unicef và Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt nam tổ chức tại Hà nội.

     - Tháng 4 năm 2004: Tham dự lớp tập huấn một tuần về “Kỹ năng tham vấn cho trẻ em bị lạm dụng”, do Unicef và Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt nam tổ chức tại Hà nội.

     - Tháng 5 năm 2004: Tham dự lớp tập huấn một tuần về “Kỹ năng tham vấn cho trẻ em làm trái pháp luật”, do Unicef và Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt nam tổ chức tại Hà nội.

                       

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1980-1984

Trường Đại học Sư phạm Vinh

Giảng viên

1985-2005

Trường Cán bộ quản lý giáo dục

Giảng viên, GVC từ 2001

2006- 11/2011

Học viện quản lý giáo dục

Giảng viên chính, Khoa Giáo dục

12/2011 – 2/2017

Học viện quản lý giáo dục

Trưởng khoa Giáo dục, Phó giáo sư từ năm 2015

Từ tháng 3/2017

Học viện quản lý giáo dục

Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp Khoa Giáo dục

Từ năm 2010 đến nay

Giảng viên pháp ngữ của Trường Đại học Toulouse le Mirail liên kết với Đại học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội

Giảng dạy tâm lý học lâm sàng cho học viên thạc sỹ pháp ngữ về tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên

Từ năm 1989 đến nay

Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em, tổ chức phi chính phủ do Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện sáng lập 1989)

Thành viên của Trung tâm từ 1989, phó giám đốc chuyên môn từ 2005, giám đốc chuyên môn từ 2010

 

Từ năm 2010

Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK

Viện trưởng

Từ  năm 2012

Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Công ty Cổ phần giáo dục Kids Time

Đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề về Giáo dục sớm và can thiệp sớm

 

 

 

 IV/ Các hoạt động chuyên môn về trẻ em, ngoài nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Trường:

                       

 • Từ 1989 đến nay: là thành viên chính thức của Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em (N-T), với nhiệm vụ là can thiệp về tâm lý lâm sàng trẻ em. Hiện là Giám đốc chuyên môn của Trung tâm N-T.
 • Từ năm 1991-1994: tham gia nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước “Văn hoá gia đình Việt nam” do nhà văn Lê Minh làm chủ nhiệm.
 • Từ năm 2003 đến 2008: tham gia giảng dạy và thực hành tham vấn trẻ em trong khuôn khổ các hoạt động của nhóm các nhà tham vấn Hà nội, tham gia tập huấn về kỹ năng sống cho trẻ em và các cán bộ chăm sóc giáo dục trẻ em theo các dự án của UNICEF và của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Việt Nam.
 • Năm 2004: được tổ chức Tầm nhìn thế giới (Mỹ) mời giảng tập huấn về tham vấn trẻ em cho các cán bộ của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em ở Hải Phòng, tổ chức tại Tuần châu, Quảng Ninh.
 • Năm 2005: được tổ chức Plan mời giảng tập huấn về Kỹ năng tham vấn cho các cán bộ tham vấn của đường dây nóng ỏ quận Thanh xuân, Hà nội.
 • Năm 2005: được tổ chức Tầm nhìn thế giới (Mỹ) mời giảng tập huấn về Kỹ năng sống cho các trẻ em đường phố ở Hải Phòng.
 • Từ 2003 – 2006: Tham gia dự án “Đào tạo cán bộ giáo dục” của Việt Nam do Pháp tài trợ.
 • Năm 2008: được tổ chức Actionaid - một tổ chức quốc tế phi chính phủ - mời giảng tập huấn về Kỹ năng sống cho các trẻ em đường phố ở Điện biên.
 • Từ năm 2010 đến nay làm giảng viên tâm lý học lâm sàng trẻ em bằng tiếng Pháp cho các khóa đào tạo thạc sỹ tâm lý Pháp ngữ của trường Đại học Toulouse le Mirail liên kết với Đại học khoa học xã hội nhân văn Hà Nội.
 • Từ năm 2010 đến nay làm Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK.
 • Từ năm 2010 đến nay đã tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên và phụ huynh về giáo dục sớm và can thiệp sớm cho trẻ em ở nhiều hệ thống trường mầm non chất lượng cao như Trường mầm non VSK, Sài Gòn Academy, Amerian School, Ischool, Việt Mỹ Úc,...
 • Từ năm 2012 đến nay là chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Công ty Cổ phần giáo dục Kids Time, đã tham gia làm diễn giả của nhiều Hội thảo về Giáo dục sớm và Can thiệp sớm.
 • Từ năm 2012 đã phổ biến khoa học về Giáo dục sớm và Can thiệp sớm trên các kênh truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6, HanoiTV1, HanoiTV2, HTV7, HTV9 và trên các trang web của Kyna.vn và Topica.

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

“Văn hoá gia đình Việt nam” do nhà văn Lê Minh làm chủ nhiệm

1991-1994

Nhà nước

Thư  ký

2

Mô hình nhân cách người cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2001-2002

Cấp cơ sở - Trường Cán bộ quản lý giáo dục

Chủ nhiệm đề tài

(xếp loại tốt)

3

Đánh giá trẻ em trường mầm non bằng trắc nghiệm Denver II và quan sát lâm sàng

2013-2014

Cấp cơ sở - Học viện quản lý giáo dục

Chủ nhiệm đề tài

(xếp loại xuất sắc)

4

Rèn luyện kỹ năng phát triển ngôn ngữ nói của trẻ theo Phương án 0 tuổi cho sinh viên Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục

2014-2015

Cấp cơ sở - Học viện quản lý giáo dục

Chủ nhiệm đề tài

(xếp loại xuất sắc)

 

 1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên sách, tạp chí, hội thảo KH

1

Bộ tài liệu nhiều tập : Giáo dục đời sống gia đình.

1990

Sách, đồng tác giả, Tài liệu tập huấn cộng tác viên của dự án VIE/88/P09,Viện khoa học giáo dục Việt nam ấn hành 1990.

2

Giúp trẻ thành công ở lớp Một

1993

Sách, đồng tác giả với 4 cán bộ nghiên cứu khác. Nhà xuất bản thanh niên - Trường cán bộ quản lý giáo dục & đào tạo ấn hành, 1993.

3

Thực trạng văn hoá gia đình Việt nam

 

1994

Sách, đồng tác giả với Lê Minh, Nhà xuất bản lao động, Hà Nội, 1994

4

Những tình huống ứng xử trong đời sống gia đình

1994

Sách, đồng tác giả với Lê Minh, Nhà xuất bản lao động, Hà Nội, 1994

5

Giao tiếp ứng xử tuổi học đường, in lần thứ 5

2006

Sách, đồng tác giả với Nguyễn Công Khanh, Nhà xuất bản thanh niên, Hà Nội, 2006

6

 

Nghệ thuật thấu hiểu tâm lý người khác, in lần thứ 10

2009

Sách, đồng tác giả với Nguyễn Công Khanh, Nhà xuất bản thanh niên, Hà Nội, 2009

7

Hồ sơ tâm lý lâm sàng trẻ em về một gia đình chuyển từ nông thôn ra thành phố (Une famille rurale transplantée en milieu urbain).

1994

Tạp chí bằng tiếng Pháp: Etudes vietnamienne, No 3 (113), 1994, tr. 48-53

 

8

Nghiên cứu trường hợp bé Thuỷ - Triệu chứng và sự thật (“La petite Thuy”: symtôme et vérité).

2000

Đồng tác giả với Frédérique Berger, đăng trong tạp chí bằng tiếng Pháp: Etudes vietnamienne, No 3 (137), 2000, tr. 96-104

9

Bệnh tật và khuyết tật qua biểu tượng của các bậc cha mẹ Việt nam và Pháp (Maladie et handicap dans la représentation des parents vietnamiens et français). 

2000

Đồng tác giả với Odette Lescarret, Văn Thị Kim Cúc và Trần Thị Minh Đức, đăng trong tạp chí bằng tiếng Pháp: Etudes vietnamienne, No 4 (138), 2000, tr. 195-202.

10

Kinh nghiệm bước đầu về trị liệu tâm lý theo tiếp cận lâm sàng của chủ thể (Première expérience de psychothérapie selon l’approche de la clinique du sujet).

2003

Tạp chí bằng tiếng Pháp Nhà tâm lý và tâm lý học (Psychologue et psychologie), ở Pháp, No 170, 2003/3, tr. 13-14.

11

Tiếp cận mới về lâm sàng của Trung tâm N-T Nguyễn Khắc Viện (Une nouvelle approche clinique du Centre N-T Nguyễn Khắc Viện).

2008

 Tạp chí bằng tiếng Pháp:  Etudes vietnamienne, No 4 (170), 2008, tr. 68-78.

 

13

Vấn đề gắn bó mẹ - con và trị liệu tâm lý cho cặp mẹ con (Problème d’attachement mère-enfant et psychothérapie de cette mère).

2012

Báo cáo khoa học bằng tiếng Pháp, trình bày tại Hội thảo của Trung tâm văn hoá Pháp thuộc Đại sứ quán Pháp, Hà Nội, 4/2012

 

14

Nghiên cứu trường hợp Quang Vinh – quan sát lâm sàng theo tiếp cận của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện và bác sĩ Esther Bick.

(Le cas Quang Vinh – une observation clinique selon le Docteur Nguyen Khac Vien et le Docteur Esther Bick)

2013

Sách tham khảo bằng tiếng Pháp dành cho sinh viên cao học hệ pháp ngữ. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

15

Vận dụng trắc nghiệm Denver II vào việc đánh giá chất lượng chăm sóc và giáo dục học sinh ở trường mầm non

2013

Tạp chí Quản lý giáo dục, số 53, tháng 10/2013

16

Kinh nghiệm nghiên cứu ca lâm sàng trong tâm lý học

2014

Tạp chí Quản lý giáo dục, số 60, tháng 5/2014

17

Bồi dưỡng kỹ năng phát hiện và can thiệp khó khăn tâm lý của trẻ cho giáo viên mầm non ở Kiên Giang

2015

Tạp chí Quản lý giáo dục, số 69, tháng 02/2015

18

Nghiên cứu tâm lý về trường hợp một trẻ trai biết đọc sớm ở tuổi lên 3

2015

Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 3 (03-2015)

19

Từ phân tích tranh vẽ gia đình của trẻ mầm non đến định hướng phát triển nhân cách cho trẻ

2015

Tạp chí Quản lý giáo dục, Số đặc biệt, tháng 04/2015 – Hội thảo Quốc tế « Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay »

20

Vận dụng «  vùng phát triển gần » của Vưgôtxki vào việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ

2015

Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 4 (04-2015)

21

Vận dụng trắc nghiệm Denver II vào việc rèn luyện kỹ năng quan sát lâm sàng cho sinh viên khoa Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục

2015

Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 3 (03-2015)

22

Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mầm non về tham vấn tâm lý

2015

Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 4 (04-2015)

23

Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mầm non về kỹ năng giúp trẻ thông minh vượt trội phát triển hài hòa

2015

Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 6 (06-2015)

24

Đổi mới phương thức bồi dưỡng cán bộ quản lý theo hướng phát triển năng lực của học viên

2014

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 34 (12-2014)

25

Vận dụng lý thuyết « Vùng phát triển gần » của L.S. Vygotsky vào việc rèn luyện kỹ năng phát triển ngôn ngữ nói của trẻ cho sinh viên Khoa Giáo dục

2016

 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 (tr. 759-768)

26

Nâng cao năng lực hợp tác của sinh viên Khoa Giáo dục với giáo viên chủ nhiệm trong việc giúp đỡ học sinh có khó khăn về tâm lý

2016

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục : xu hướng Việt Nam và thế giới (tr. 380-387)

 

27

Can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình bằng phương pháp quan sát theo chiều dọc của Esther Bick – Kết quả nghiên cứu một trường hợp

2017

Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng tâm lý học vào can thiệp rối loạn phổ tự kỷ (tr. 335-343)

28

Rối loạn phổ tự kỷ và trầm cảm gia đình : Nghiên cứu trường hợp bé Cường (L’autisme  diagnostiqué et la dépression familiale : le cas du petit Cuong)

2017

Kỷ yếu Hội thảo Pháp-Việt về tâm thần học va tâm  lý y học : Trầm cảm và các phương pháp can thiệp trị liệu (tr. 29-37) ; Actes du colloque franco-vietnamien de psychiatrie et de psychologie médicale: Dépression et interventions thérapeutiques (pp 29-37)

Tôi xin cam đoan bản lý lịch khoa học trên đây là hoàn toàn đúng sự thật.

           

Xác nhận của cơ quan chủ quản

Hà Nội, ngày 06  tháng 03  năm 2018

Người khai

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức