Giờ học cảm thụ âm nhạc

Một số hình ảnh trong giờ cảm thụ âm nhạc của các bạn nhỏ. ...

Kỹ năng sống
Kỹ năng sống

27/2/2017

- Bác Hồ kính yêu đã nói: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình", tùy theo lứa tuổi, các bé sẽ được bắt đầu làm quen với ...